IONIKI Products

IONIKI

Feta Cheese Spiral Pie 

#PIEI011

Packing: 1 lbs.

IONIKI

 Feta Cheese & Spinach Spiral Pie

#PIEI013

Packing: 1 lbs.

IONIKI

Mini Triangle with Feta Cheese & Spinach

#PIEI004

Packing: 31.25 lbs

IONIKI

Puff Pastry Minis with Feta Cheese

#PIEI002

Packing: 31.25 lbs

IONIKI

Greek Feta Puff Pastries - 16 Pcs

#PIEI111

Packing: 17.6 oz