APOLLO Products

APOLLO

Fillo Dough # 4 Thin

#APO001

Packing: 24- 16 oz. (454g)

APOLLO

Fillo Dough # 7 Thick

#APO003

Packing: 24- 16 oz. (454g)

APOLLO

Fillo Dough # 10 Extra Thick

#APO005

Packing: 24- 16 oz. (454g)

APOLLO

Kataifi Dough

#APO007

Packing: 12- 16 oz. (454g)

APOLLO

Apollo Tyropita - Three Cheese Blend Appetizers 12-12 pcs.

#APO011

Packing: 12- 12 oz. 12 pcs.

APOLLO

Apollo Spanakopita - Spinach & Cheese  Appetizers 12 -12 pcs.

#APO009

Packing: 12- 12 oz. 12 pcs.

APOLLO

Baklava with Walnut and Honey

#SWEA011

Packing: 2- 104 pieces.

APOLLO

Saragli Nut Rolls with Walnut

#SWEA005

Packing: 6- 24 oz. 10 pieces.

APOLLO

Kataifi Pastry with Walnut

#SWEA003

Packing: 6- 24 oz. 12 pieces.

APOLLO

Apollo Baklava Pastry with Walnut & Honey 6-22 oz. 12 pieces

#APO019

Packing: 6- 22 oz. 12 Pcs.

APOLLO

Cheese Spiral Pie 

#PIEA111

Packing: 30 OZ

APOLLO

Spinach & Cheese Spiral Pie 

#PIEA113

Packing: 30 OZ